EPISTEMOLOGIA ŞTIINŢEI
ŞI
MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII
Conf. univ. dr. Constantin Stoenescu

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Stoenescu Constantin

Adresă(e)

Birou: Str. Avalanşei nr. 20 – 22, sector 4, Bucuresti, Romania,
cod postal
Reşedinţă: str. Bucuresti, bloc 44/4D, ap. 26, mun. Ciurgiu,
jud.Giurgiu

Telefon(oane)

Serviciu: 021 3039859, 021 3039853,
Acasa: 0246 230774

Mobil:
0723692432

 

Fax(uri)

021 303 9838

E-mail(uri)

stoenescu [at] ub-filosofie.ro ; noua_alianta [at] yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

03.02.1962

Sex

Masculin

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

2007-2008

Funcţia sau postul ocupat

Consilier al Presedintelui

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activităţii cabinetului presedintelui
Reprezentale presedintelui in diverse activitati
Consiliere de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Conducere administrativă : Proiectare strategică, consiliere
de specialitate, evaluarea performanţei generale obţinute
în urma implementării diverselor proiecte si metodologii

Perioada

1996-2008

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic la Facultatea de Filosofie, Universitatea din
Bucuresti

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati didactice de curs si seminar, cercetare stiintifica,
participare la proiecte de cercetare si dezvoltare

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti, splaiul
Independentei, nr.204, sector 6, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamant universitar

Perioada

1996-2008

Funcţia sau postul ocupat

Presedinte

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conducerea activitatii unei organizatii nonguvernamentale

Numele şi adresa angajatorului

Societatea Ecologista Noua Alianta, Giurgiu.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Dezvoltarea şi managementul proiectelor

Perioada

1985-1996

Funcţia sau postul ocupat

Profesor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati didactice de predare si evaluare

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Scolar Giurgiu

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Invatamantul preuniversitar

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1981-1985

Calificarea / diploma obţinută

Diplomat în Filosofie-Istorie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Filosofie, Istorie, Economie, Sociologie, Psihologie,
Jurnalism

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii universitare de lungă durată

Perioada

1999

Calificarea / diploma obţinută

Doctor in Filosofie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Epistemologie si filosofia stiintei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii doctorale

 

 

Perioada

2002

Calificarea / diploma obţinută

Studii aprofundate

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Epistemologia si filosofia stiintei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Oxford, Marea Britanie

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Bursa de specializare

Perioada

2006

Calificarea / diploma obţinută

Documentare si activitati doctorale

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Filosofia stiintei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Dijon, Frantai

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Mobilitati Erasmus

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

C2

 

Franceză

 

B2

 

B2

 

A2

 

A2

 

A2

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă
Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Atitudine prietenoasă, sociabilitate şi stabilirea contactelor
umane cu uşurinţă

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în dezvoltarea şi coordonarea proiectelor si a
echipelor de proiect, aptitudini manageriale şi leadership,
abilităţi şi cunoştinţe de managementul cunoasterii, experienta
in sectorul nonguvernamental  

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizarea tehnologiilor informatice (mediul Windows, suite
de birotică tip Microsoft  Office, Vista), Internet

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Medii

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Aptitudini literare, autor de eseuri, nuvele, povestiri

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Comunicare scrisă şi verbală uşoară

 

 

Permis(e) de conducere

Nu

 

 

Informaţii suplimentare

Lucrări de interes publicate (co-autor):
Semnificatie si experienta (1999),
Teoria cunoasterii (2000),
Ce ar mai fi de spus(2000)
Filosofia austriaca. Origini. Specific. Reprezentanti (2006),
Filosofia lui Karl Popper (2007)
Managementul cunoasterii (2007) 

 

 

Anexe

Diplomă de absolvirea facultăţiii

Lista de lucrări:

Cărţi de autor
- Limbaj, experienţă, cunoaştere. Cercetări asupra empirismului logic (Editura Pelican, 2009)
- Experienţă şi semnificaţie. Cercetare asupra posibilităţii formulării unui criteriu empirist al semnificaţiei cognitive
(Editura Pelican, 1998, 2002, )
- Ce-ar mai fi de spus, (Editura Tentant, 2000).

Cărţi în colaborare
- Managementul cunoaşterii (Editura Universiiăţii din Bucureşti, 2007, în colaborare cu Romulus Brâncoveanu, Adtian Paul Iliescu, Mihail Radu Solcan, Laurenţiu Staicu)
- Teoria cunoaşterii. Teme. Texte. Literatură, (Editura Universităţii Bucureşti, 1999, 2005, în colaborare cu Mircea Flonta şi Gheorghe Ştefanov)
-Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii. 1945-1970, coordonator Ion Goian, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, capitolul „K.R. Popper (1902-1994) – Societatea deschisă şi duşmanii ei (1945)”


Studii în volume

- “Cum e cu putinţă ceva nou şi problema empirismului” în Studii de istorie a filosofiei româneşti, volumul al V-lea, Centenar Constantin Noica (1909- 2009),  Coordonatori Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lateş, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2009, pp. 411-419.
- “Explicaţie şi complexitate. Reconstrucţii conceptuale ale explicaţiei ştiinţifice” în Raţionalitate şi evoluţie. Explorări filosofice ale complexităţii, volumul I, editor Laurenţiu Staicu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 45-82.
- “Modul teandric şi relaţia dintre religie şi cultură la Nichifor Crainic” în volumul Dialogul dintre teologie şi filosofie 2, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp.168-185.
- “ Disciplină ştiinţifică şi interdisciplinaritate. O perspectivă epistemologică asupra predării, învăţării şi cercetării în universitate” în volumul  Structura universităţii, structura cunoaşterii, editor Romulus Brâncoveanu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, pp.47-70.      
-“Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? Cercetare asupra relaţiei dintre imaginaţie şi cogniţie” în volumul Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico - fenomenologice şi sistematice, editor Ion Tănăsescu, Editura Pelican, 2008, pp. 203- 216.
-“Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi proiectul unei epistemologii a religiei” învolumul Dialogul dintre teologie şi filosofie, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, pp.289-301  
-“Knowledge and communication. Preliminaries to a consensual theory of truth”, în volumul Language, Shaping, Communication, editor Gh. Ungureanu, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, pp.295-302
- “Demarcaţie şi criticabilitate”, în volumul Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări, editori D. Stoianovici, G. Flonta, C. Stoenescu, Ed. Pelican, 2007, pp.84-95
- “Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei valorilor a lui Tudor Vianu”, în volumul Cultură şi adevăr. Studii despre filosofia lui Tudor Vianu, coordonator Ana Bazac, Editura Academiei Române, 2007, pp.82-93
- “Problema irealităţii timpului la McTaggart şi posibilitatea unei soluţii din partea epistemologiei empiriste”, în volumul Memoria filozofilor de la Platon la Derrida, editori Marilena Vlad, Adrian Sandu, Zeta Books, 2007, pp.121-132.
- „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros fenomenalistă?”, în volumul Natura timpului, coordonator Adrian Niţă, Ed. Pelican, 2006.
- „Între Dej şi Hruşciov sau jocul politic de-a şoarecele şi pisica la Dunărea de Jos” în volumul Pamfil Şeicaru – Dunărea, fluviu la cinci mări. O problemă europeană în lumina co troverselor româno-sovietice, Ed. Pelican, 2006.
- „Proiectul «dizolvării sinteticului a priori» în scrierile lui Moritz Schlick”, în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, editori C. Stoenescu, I. Tănăsescu, Ed. Pelican, 2005.
- „Kant şi Hume. Începutul « dramei transcendentale »” în Studii de istorie a filosofiei universale, vol al XII-lea, editori A. Boboc şi N.I. Mariş, Ed. Academiei, 2004
- „Argumentul ontologic şi întemeierea eticii ca ştiinţă demonstrativă la John Locke” în volumul Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi interpretări moderne, editor Ion Tănăsescu, Ed. Pelican, 2004
- "Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Interpretarea propoziţiilor elementare ca propoziţii de observaţie" în volumul Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului XX, (eds) M. Flonta şi Gh. Ştefanov, Ed. Polirom, Iaşi, 2002

Studii în reviste de specialitate

- “The Doxastic Ideal in Traditional Epistemology and the Project of an Epistemology of Religion” în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 8, nr. 22, 2009, pp, 53-62 (publicaţie cotată ISI);

- “Problema metodei în empirismul conceptelor şi statutul epistemologic al ideilor generale abstracte” în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Filosofie, Anul LVII, 2008, pp.13-46.
- “Paritatea epistemologică: un principiu euristic?” în Revista de filosofie (Centenar Kurt Godel), tomul LV, nr.1-2, 2008, pp.95 – 106; 
- “Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” în Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr.19, 2007, pp.167- 178, (European Reference Index for the Humanities, ERIH, Philosophy)
- “Cine a ucis pozitivismul logic? Dosarul unui autodenunţ: Karl R. Popper”, în Revista de Filosofie Analitică, volumul 1, decembrie 2007, pp.48-68
- „Teoria reducerii şi construcţia unui limbaj fizicalist. Proiectul lui Carnap” în Buletin ştiinţific. Seria ştiinţe socio-umane, nr. 1 (15), 2006, Editura Universităţii din Piteşti, pp.34-51.
- „Despre cunoaştere şi adevăr în On denoting”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, Anul LIV, 2005, pp.73-77.
- „Însemnări marginale la dosarul de mediu din Aquis-ul comunitar” în Sfera politicii, nr. 119, anul XIII, 2005.
- „Vârsta modernităţii şi inventarea metodei” în Buletin ştiinţific. Seria Ştiinţe Socio-Umane, anul al VIII-lea, nr. 1 (13), Editura Universităţii din Piteşti, 2005.
- „Convenţia de la Aarhus şi politica formelor fără fond” în Sfera Politicii, nr. 115, Anul XIII, 2005 (în colaborare cu Dumitru Mihu)
- „Despre posibilitatea formulării logico-deductive a principiului verificării” în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, anul LIII-2004, pp. 97-104.
- „«Cotitura sociologică» în istoriografia ştiinţei” în Cercetări lingvistice şi filosofice, nr. 6, 2004
- „Directiva Uniunii Europene privind obligaţia de mediu” în Sfera Politicii, nr. 110-111, Anul XII, 2004 (în colaborare cu Dumitru Mihu)
- “Ce culoare au «verzii» din România?” în Sfera Politicii, nr. 108, Anul XII, 2004
- „Problema identităţii personale şi criteriul unităţii conştiinţei la John Locke” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LII-2003.
- "Argumentul transcendental şi problema respingerii scepticismului", în Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti, anul al VI-lea, nr. 1(9), 2003
-„Despre statutul logic al criteriului verificaţionist al semnificaţiei cognitive” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LI-2002.
- "Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei - pasiuni şi constrângeri raţionale într-o societate în tranziţie" în Revista de Criminologie , Criminalistică şi Penologie,  nr. 2/2002
-„Este Programul lui Davidson o reîntoarcere la principiul verificării ? ” în Analele Universităţii Bucureşti – Filosofie, Anul L – 2001

Coordonări şi editări de volume
- Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări, (în colaborare cu D. Stoianovici, G. Flonta)  Ed. Pelican, 2007
- Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, ( în colaborare cu I. Tănăsescu) , Ed. Pelican, 2005.

Recenzii
- „John Elster – Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment and Contraints. Recezie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul LI-2002.
- „Hilary Kornblith (ed.) – Epistemology : Internalism and Externalism. Recenzie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul L - 2001
- "E.J. Lowe - An introduction to the philosophy of mind. Recenzie" în Analele Universităţii Bucureşti-Filosofie, Anul XLIX - 2000

Traduceri
- Kevin Mulligan, Barry Smith – Mach şi Ehrenfels. Fundamentele teoriei Gestaltiste în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, editori C. Stoenescu, I. Tănăsescu, Ed. Pelican, 2005, p. 262-298.
- John Earman – Legi ale naturii, în volumul Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice, editori M. Flonta, G. Nagâţ, Gh. Ştefanov, Editura Universităţii Bucureşti, 2004, p 120-127.
- Ursula Wolf, Ernst Tugendhat - Propedeutică logico-semantică, Ed. Pelican, 2003, în colaborare cu Dragan Stoianovici
- Moritz Schlick - Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică, Ed. Pelican, 2003, în colaborare cu Mircea Flonta şi Angela Teşileanu
- K.R. Popper - Conjecturi şi infirmări. Creşterea cunoaşterii ştiinţifice, Ed. Trei, 2002, în colaborare cu Dragan Stoianovici şi Florin Lobonţ
- Antonio La Pergola - Dreptul constituţional al statului şi normele internaţionale din perspectiva integrării europene, Fundaţia Română pentru Democraţie prin Drept, 2001, în colaborare cu Dan Hazaparu şi Constantin Sima
- K.R. Popper - Filosofie socială şi filosofia ştiinţei (Antologie editată de David Miller) Ed. Trei, 2000, în colaborare cu Brânduşa Palade, Gheorghe Flonta şi alţii;

Publicistică

- “Slăbiciunile omeneşti, post-modernismul şi criza economică”, în Sud, nr. 9 (112), Anul 12, septembrie 2009.
- “Lecţia secolului trecut, deja uitată? Câteva însemnări pornind de la Karl Popper ” în Sud, nr. 5 (118), Anul 12, mai 2009.
- “Cum regândim filosofia astăzi? Experimentul Seul” în Sud, nr. 9-10 (110-111), Anul 11, septembrie – octombrie 2008.

- „Gheorghe Lazăr – Onisifor Ghibu. Confluenţe spirituale” în  Valahia, nr. 15, ianuarie 2006.
- „Pictura bisericească murală exterioară din Bucovina. O interpretare” în Valahia, nr. 5, martie 2005
- „Precaritatea ontologică a kitsch-ului” în Sud, nr. 8(61), Anul 7, august 2004
- “Descoperirea contextului sau în căutarea unui temei filosofic pentru relativismul cultural” în Catedra, nr. 12(34), noiembrie, 2003
- "Raţionalitate politică şi constrângeri constituţionale" în Catedra, nr. 10(32) aprilie 2003
- "Perspectivă istorică asupra relaţiei dintre ştiinţă şi tehnologie" în Catedra, serie nouă, nr. 4-5(26-27), septembrie-decembrie 2001
- "Teza Denison: şi intelectualii produc, nu-i aşa?" în Catedra, serie nouă, nr. 2(24), martie 2001
- "Dependenţa sau independenţa Ministerului Public?" în Giurgiu Express, nr. 1210, 9 februarie 2001
- "Ideea dezvoltării durabile şi contextul politic internaţional" în Iubiţi Pământul!, nr. 5, 2000
- "Natura ca normă - o provocare filosofică" în Iubiţi Pământul!, nr. 4, 1999
- "O dispută istorică: sunt ştiinţele culturii autonome metodologic?" în Apollon, nr. 4-5, noiembrie, 1999
- "Principiul subsidiarităţii şi dezvoltarea locală" în Natură şi Cultură, nr. 4, februarie 1999
- "Vara de la mijlocul toamnei" în Natură şi Cultură, nr. 4, februarie 1999
- "Logica microfizicii" în Generaţii, nr. 1, 1999
- "Filosofia substanţei" în Apollon, nr. 2-3, decembrie 1998
- "Structuri ale cotidianului în basmele populare" în Apollon, nr. 2-3, decembrie 1998
- "Despre împăcarea omului dialogal cu natura nevorbitoare" în Iubiţi Pămâtul!, nr. 3, 1998
- "Exilul în sud" în Sud, nr. 5, octombrie 1998
- "Spre Europa Unită. Trei secole de istorie" în Giurgiu Express, nr. 688, 9 mai 1998
- "Economie şi ecologie" în Natură şi Cultură, nr. 3, martie 1998
- "Dileme şi opţiuni manageriale ale reformei învăţământului" în Catedra, nr. 11-12, 1997
- "Conceptul de literatură universală la Tudor Vianu" în Apollon, nr. 1, noiembrie 1997, fragmentar în Adevărul Literar şi Artistic, nr. 397 decembrie 1997
- “Iisus Hristos - transcendere în absolut" în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 6, iunie 1997
- "Despre rostul demiurgic al iubirii" în Iubiţi pământul!, nr. 2, 1997
- "Despre plictiseală (Omagiu lui Emil Cioran)" în volumul Antologie de creaţie literară, Editura Tentant, Giurgiu, 1997
- "Despre rostul disciplinei Logică în Liceu" în Catedra, nr. 10, 1996
- "Calea cea dreaptă" în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 5, mai 1996
- "Iisus în ţara mea" în Aldebaran, nr. 2, aprilie 1996
- "Pentru o nouă alianţă om-natură" în Iubiţi Pământul, nr. 1, 1996
- "Locul şi rolul disciplinelor socio-umane în textul şi contextul legii învăţământului" în Catedra, nr. 9, 1996
- "Schimbarea prin pace (I)" în Giurgiu Express, nr. 337, 27 noiembrie 1995
- "Schimbarea prin pace (II)" în Giurgiu Express, nr. 362, 30 ianuarie 1996
- "Liceul" în volumul Liceul "Ion Maiorescu" Editura Pressco, Giurgiu, 1995
- "Educaţia morală şi cunoaşterea economiei de piaţă" în Catedra, nr. 7-9, octombrie 1995
- "Principiul non-reciprocităţii (I)" în Giurgiu Express, nr. 274, 29 august 1995
- "Principiul non-reciprocităţii (II)" în Giurgiu Express, nr. 277, 1 septembrie 1995
- "Despre vin şi semnificaţia lui în Sfânta Scriptură"în  Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 4 aprilie 1995
- "Profesorul ideal" în Catedra, nr. 6, aprilie 1995
- "Tăcerea în cuvinte târzii" în Giurgiu Express, nr. 188, 26 aprilie 1995
- "Gloanţele de suflet ale poetului" în Giurgiu Express, nr. 182, 17 aprilie 1995
- "Iisus Hristos sau îndumnezeirea omului" în Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 3, martie 1995
- "Ce este mistica?" în Ortodoxia, Lumină şi Har, nr. 2, noiembrie 1994
- "Instrucţie ştiinţifică şi educaţie morală" în Catedra, nr. 5, iunie 1994
- "Privilegiul de a fi mioritici" în Suficient?, nr. 1, mai 1994
- "Da" în Suficient?, nr. 1, mai 1994
- "Splendoarea lipsei de ideal" în Lybris, martie 1994

Lista de comunicări
Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale:


- “Este dezvoltarea durabilă un instrument de etică?” (comunicare prezentată în cadrul Bucharest Conference in Applied Ethics ’09, organizată de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Etică Aplicată, Universitatea din Bucureşti, 30-31 octombrie 2009 )
- “Godel şi Husserl. De la paritatea epistemologică la reducţia fenomenologică”  (comunicare prezentată la Colocviul aniversar “Descrierea încotro? Moştenirea fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui   Husserl ”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 18-19 septembrie 2009)
- “Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinţă ceva nou” (comunicare prezentată la Conferinţa Naţională “Gândirea lui Constantin Noica astăzi” organizată de Societatea Românâ de Filosofie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 24-25 aprilie 2009, Bucureşti) 
- “Omul suplimentar şi maladia non-locuirii” (comunicare prezentată la simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii filosofului Constantin Noica, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, 27 martie 2009, Bucureşti )
- “Este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific? Controversa dintre Popper şi Şcoala de la Frankfurt” ( comunicare prezentată la conferinţa internaţională „Reason in contemporary public space” organizată de Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor şi Facultatea de Filosofie, 13-14 noiembrie 2008, Bucureşti )
-”What do we get in correspondence theory of truth after the semantic ascent”(comunicare prezentată la comferinţa internaţională  ”100 de ani de la naşterea lui Quine. Filosofia lui Quine în retrospectivă şi în perspectivă” organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucurelti, 8-9 noiembrie 2008)
-“De la creşterea economică la dezvoltarea durabilă”  (conferinţă susţinută la Centrul de Tineret al Direcţiei pentru Tineret a Judeţului Giurgiu, activitate desfăşurată în parteneriat cu Societatea Ecologistă Noua Alianţă şi cu sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret, 4 0ctombrie 2008, Giurgiu) 
-“Modul teandric şi raportul religie – cultură la Nichifor Crainic” (comunicare prezentată la simpozionul  “Dialogul dintre filosofie şi teologie. Filosofi români care au abordat religia în operele lor”, organizat de Patriarhia Ortodoxă Română şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 19-20 iunie 2008, Bucureşti)
-“Ideea de dependenţă funcţională şi cercetarea sistemelor complexe. Un caz exemplar: teoria Gestalt-istă” (comunicare prezentată la ediţia a doua a seminarului “Fundamente teoretice şi metodologice în modelarea dinamicii sistemelor complexe” organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Logică, Filosofia şi Istoria Ştiinţei, Universitatea din Bucureşti, 29 martie 2008, Bucureşti)
-“Disciplina ştiinţifică şi structura organizaţională a comunităţii ştiinţifice”(comunicare prezentată la Conferinţa naţională “Structura cunoaşterii – structura universităţii. Schimbarea instituţională în universitatea de astăzi” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 7-8 decembrie 2007, Bucureşti)
-“Ion Petrovici despre Henri Poincare sau de ce filosofează oamenii de ştiinţă” (comunicare prezentată la simpozionul “Actualitatea găndirii filosofice a lui Ion Petrovici”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Universitatea din Bucureşti, 23 noiembrie 2007, Bucureşti )
-“ Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? O dezbatere actuală în filosofia minţii”(comunicare prezentată la colocviul “Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice” organizat de Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu- Motru” al Academiei Române, 8-9 noiembrie 2007, Bucureşti)
- “Internalism şi externalism în epistemologie – o moştenire a dualismului cartesian?”(comunicare prezentată la ediţia a patra a Colocviilor Naţionale de Filosofie de la Casa Lovinescu, cu tema “ Filosofie şi dualism”,organizată de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 25-27 octombrie 2007, Bucureşti)
-“Adevăr şi realism convergent. Câteva întâmpinări critice” (comunicare pretentată la sesiunea ştiinţifică “Reconsiderarea problematicii adevărului sub impactul noilor teorii privind unitatea ştiinţei” organizată de Institutul de Cercetări Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” din Iaşi, parte a contractelor de grant nr. 213/22.08.2007 şi 215/13.08.2007, ale Academiei Române, 12 octombrie 2007, Iaşi )
-“Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei nalorilor a lui Tudor Vianu”(comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică “Tudor Vianu în cultura română(110 ani de la naştere)” organizată cu prilejul Zilei mondiale a filosofiei de Academia Română, Secţia de Filozofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu şi Primăria municipiului Giurgiu, 28 septembrie 2007, Giurgiu) 
- „Cunoaştere şi comunicare. Preliminarii la o teorie consensuală a adevărului” (comunicare prezentată la simpozionul internaţional „Limbaj, Modelare, Comunicare” organizat de Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Centrul Cultural Piteşti, 8-9 iunie 2007).
- „Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi problema unei epistemologii a religiei” (comunicare prezentată la simpozionul „Dialogul dintre teologie şi filosofie” organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 14-16 mai 2007, Durău).
- „Evoluţia universităţii din perspectiva relaţiei dintre ştiinţă şi tehnologie” (comunicare prezentată la sesiunea „Structura cunoaşterii – structura universităţii. Fundamente culturale şi valorice ale universităţii moderne” organizată în cadrul proiectului CNCSIS-872, „Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii”, 21 aprilie 2007, Bucureşti).
- „Statutul epistemic al credinţei în existenţa lui Dumnezeu” (comunicare prezentată la simpozionul „Argumentul ontologic”, organizat de secţia de Filosofie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi Institutul de filosofie şi psihologie al Academiei Române, 20 aprilie 2007, Sibiu).
- „Conştiinţa oglindă, conştiinţa transcendentală şi personalismul energetic” (comunicare prezentată la simpozionul „Constantin  Rădulescu-Motru în posteritatea critică” organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice din Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 martie 2007).
- „Paritatea epistemologică – un principiu euristic?” (comunicare prezentată la Simpozionul – Centenar Kurt Gödel, organizat de Academia Română, secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Matematică, 27-28 ianuarie 2007).
- „Adevărurile de raţiune şi cunoaşterea matematică” (comunicare prezentată la Conferinţa Internaţională John Stuart Mill organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Colegiul „Noua Europă”, 3-4 noiembrie, 2006)
- „Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” (comunicare prezentată la simpozionul „Identitate şi individuaţii” organizat de Universitatea „Lucian  Blaga” din Sibiu, 13 mai 2006).
- „Finanţarea campaniei electorale în România” (raport – realizat în colaborare cu Dan Hazaparu şi Constantin Sima – prezentat la Seminarul UNIDEM „Precondiţiile alegerilor democratice”, organizat de Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei şi Ministerul Afacerilor Externe al Romniei, Bucureşti, 17-18 februarie 2006)
- „Despre cunoaştere şi adevăr pornind de la On Denoting” (comunicare prezentată la colocviul „Bertrand Russell – o sută de ani de la apariţia articolului On Denoting” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 23 noiembrie 2005)
- „Egalitatea de gen şi paradigma feministă” (comunicare prezentată la seminarul „Europa este importantă pentru tine”, organizat de Ministerul Integrării Europene, Giurgiu, 16 noiembrie 2005)
- „Problema lui McTaggart a irealităţii timpului” (comunicare prezentată la a II-a ediţie a Colocviilor de Filosofie ale Casei Lovinescu, organizate de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 19-21 septembrie 2005)
- „Oare este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific?” (comunicare prezentată la masa rotundă „60 de ani de la apariţia lucrării Societatea deschisă şi duşmanii ei de Karl R. Popper”, organizată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Bucureşti, 3 iunie 2005)
- „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros fenomenalistă ?” (comunicare prezentată la colocviul „Timpul. Abordări clasice şi contemporane” organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Sibiu, 20 mai 2005)
- „Europenizare şi recreştinare. Valorile europene şi codul moral creştin” (comunicare prezentată la simpozionul „Religia şi integrarea europeană” organizat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Giurgiu şi Asociaţia Naţională pentru Apărarea Libertăţii Religioase Conştiinţă şi Libertate, Giurgiu, 21 aprilie 2005)
- „Cetăţenia activă – tradiţie şi pluralism într-o Europă unită” (comunicare prezentată în cadrul manifestării „Festivalul şanselor tale – săptămâna educaţiei permanente în România” organizată de Asociaţia Universităţilor Populare Germane – Proiect România şi Centrul Zonal pentru Educaţie Permanentă Giurgiu, 8-14 noiembrie 2004)
- „Proiectul « dizolvării sinteticului a priori » în scrierile lui Moritz Schlick” (comunicare prezentată la simpozionul „Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi.” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Bucureşti, 23-24 septembrie 2004)
- “Integrarea europeană: temeri şi aşteptări” (intervenţie în cadrul Conferinţei Regionale “Networking Europe/Informaţie europeană la puterea n” organizată de Delegaţia Comisiei Europene în România, Bucureşti 21-22 iunie 2004)
- “Kant şi Hume” (comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică Kant 2004 organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea lui Immanuel Kant. Organizatori: Academia Română, Institutul de Filosofie şi Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 11-12 iunie 2004)
- “Cetăţenia activă - adaptare la condiţiile unei Europe în schimbare” (comunicare prezentată la seminarul trilateral România - Bulgaria - Macedonia “O euroregiune a învăţării”, organizat de Centrul Zonal Giurgiu de Educaţie a Adulţilor şi IIZ/DVV - Germania, Giurgiu, 6 - 8 noiembrie 2003)
- “Cum vor inova statele Europei de Est economia de piaţă?” (comunicare prezentată la Conferinţa “Inovaţia în Europa lărgită” organizată de Academia Economică D.A. Ţenov din Sviştov, Bulgaria, şi Universitatea Pierre Mendes din Grenoble, Franţa; Sviştov, 24-26 septembrie 2003)
- “Poate deveni Dunărea un coridor al dezvoltării economice?” (comunicare prezentată la Simpozionul Internaţional “Dezvoltare Durabilă în zonele riverane Dunării” organizat în cadrul Festivalului Internaţional “Dunărea - Fluviu al Europei”, Tulcea, 9-10 august 2003)
- "Rolul organizaţiilor nonguvernamentale în elaborarea planului local de dezvoltare durabilă" (comunicare prezentată în cadrul studiului de caz "Giurgiu - Agenda Locală 21" care a încheiat stagiul de instruire pentru lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale din Europa de Est organizat de Fundaţia Universităţii Mării Negre sub egida ECOSOC/UN, Giurgiu, 31 mai 2003)
- "Dezvoltarea durabilă şi planificarea strategică" (comunicare prezentată la seminarul româno-ucrainian al oraşelor partenere organizat de Asociaţia Municipiilor din Ucraina, Cernăuţi, Ucraina 5-6 mai 2003)
- "Constrângeri constituţionale şi raţionalitate politică" (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional "Raporturile dintre Curtea Constituţională şi Parlament în statul de drept", 29-30 noiembrie 2002, Bucureşti, simpozion organizat la Palatul  Parlamentului de Fundaţia Română pentru Democraţie prin Drept, Camera Deputaţilor şi Curtea Constituţională, cu participarea Comisiei de la Veneţia)
- "Demarcaţie şi criticabilitate" (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional "Centenar K.R. Popper" organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, octombrie 2002)
- "Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei" (comunicare prezentată la Simpozionul Naţional "Deontologie şi Justiţie Penală" 24-25 mai 2002, Bucureşti)
- "Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Problema propoziţiilor de bază" (Comunicare prezentată la simpozionul "L. Wittgenstein în filosofia secolului XX", organizat de Facultatea de Filosofie, 25-26 mai 2001)
- "Efecte transfrontaliere ale Directivei 96/61/EC referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării" (Workshop organizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi EPTISA International, Sibiu, 24-25 mai 2001)
- “Statutul ecologiei în curriculumul şcolar şi în contextul educaţiei nonformale” (comunicare prezentată la simpozionul “Educaţia ecologică a elevilor” organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu, 20 februarie 2001).
- "Principii şi strategii ale cooperării euroregionale" (august 2000, Rezervaţia "Sreberna" - Bulgaria, seminar organizat de Universitatea din Russe cu sprijinul Fundaţiei Charles Stuart Mott şi Clubului "Societatea Deschisă")
- "Parteneriat şi participare publică în procesul luării deciziei în politicile locale" (15-16 noiembrie 2000, Bucureşti, seminar româno-britanic organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă şi WSAtkins International Limited)
- "Agenda Locală 21 şi dezvoltarea durabilă" (octombrie 2000, Istanbul - Turcia, seminar internaţional organizat de UNDP Turcia şi IULA-EMME);
- "Principiul separaţiei puterilor şi independenţa Ministerului Public" (februarie, 2000, Bucureşti, Palatul Parlamentului, Seminar internaţional cu participarea Comisiei de la Veneţia, organizat de FRDD în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române)
- "Colaborare şi comunicare transfrontalieră" (septembrie, 1999, Bezenye-Ungaria)
- “Precaritatea ontologică a limbii de lemn” (comunicare prezentată la simpozionul “Dialecte actuale ale limbii de lemn” organizat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Giurgiu şi Casa Corpului Didactic în colaborare cu Academia “Caţavencu”, 12 decembrie 1998)
- "Societatea civilă şi valorile democraţiei" (octombrie, 1998, Sofia-Bulgaria, Seminar internaţional organizat de DVV Germania şi Academia Bulgariei)
- "Principiul subsidiarităţii, organizaţiile nonguvernamentale şi creşterea eficienţei deciziilor administraţei publice" (septembrie, 1998, Bistriţa)
- "Conceptul de literatură universală la Tudor Vianu" (decembrie, 1997, Giurgiu, Centenar Vianu, organizat sub egida Academiei Române)
- "Opţiuni şi dileme manageriale ale reformei învăţământului" (mai, 1996, Arad)
- "Pentru o nouă alianţă om-natură" (noiembrie, 1995, Timişoara)
- "Instrucţie ştiinţifică şi educaţie morală" (decembrie 1989, Cluj-Napoca)
- "Căi şi metode de cercetare a fenomenului educaţional" (octombrie, 1989, Bistriţa)
- "Perspectivă istorică asupra raportului dintre ştiinţă şi tehnologie" (octombrie 1989, Braşov)
- "Educaţia permanentă şi competenţa profesională" (octombrie, 1988, Timişoara)
- "Învăţământul - factor al creşterii economice. (Teza Denison)" (octombrie, 1988, Braşov)
- "Cotitura sociologică în istoriografia ştiinţei" (mai, 1988, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)
- "Logica microfizicii" (mai, 1987, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)
- "Concepţia lui Ştefan Lupaşco despre o logică a energiei" (aprilie, 1986, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)
- "Supoziţii semantice în definiţia fregeană a numărului" (mai, 1985, Cluj-Napoca, Sesiune organizată de Universitatea din Cluj)
  - "Paradoxe în logica deontică" (aprilie, 1984, Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)
  - "Gh. Lazăr - O. Ghibu - confluenţe spirituale" (noiembrie 1983, Sesiune organizată de Universitatea Bucureşti cu prilejul centenarului Ghibu)

 

ANEXA

Proiecte, granturi, contracte de expertiză


    - 1995-1998 - coordonator al Clubului 2020 al DTSJ Giurgiu, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului
- 1996 şi în prezent - preşedinte al Societăţii Ecologiste "Noua Alianţă"; - coordonator de proiecte realizate în colaborare cu DTSJ Giurgiu, MTS, Ministerul Culturii, Eurotin, AIDRom, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Primăria Giurgiu, în parteneriat cu organizaţii din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Marea Britanie, Republica Moldova, Macedonia, Olanda, Serbia,  Muntenegru, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria;
- participarea la stagii de formare organizate de MTS, Eurotin, Ministerul Mediului, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, UNDP, DFID – Marea Britanie, WS Atkins International - Marea Britanie, Powerfull Information – Marea Britanie, VormingsInstituut voor K.M.O. – Belgia,  EPTISA International – Spania, CIDA – Canada, Formez – Italia, USAID – SUA, Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă.
- 1998- coordonator al proiectului „Păstraţi curăţenia, curăţenia recrează, recreerea ajută gândirea”, realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă;
- 1999-2000- coordonator al proiectului „ Dunărea albastră”, realizat în parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale din Ungaria, cu sprijinul financiar al programului “Youth for Europe”;
- 2000- coordonator pentru partea română în proiectul “ Împreună, să apărăm fluviul Dunărea”, realizat de Fundţia “Znanie” din Ruse, Bulgaria, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Charles Stuart Mott;
-    2000 şi în prezent – membru fondator şi coordonator de programe în cadrul Fundaţiei Române pentru Democraţie prin Drept, proiecte realizate în colaborare cu Comisia de la Veneţia, Camera Deputaţilor, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei.
- 2001-2003 - membru în Comitetul de Selecţie a proiectelor în cadrul Programului de acţiune comunitară Tineret al Agenţiei pentru Cooperare în domeniul tineretului - Eurotin.
- 2001 -2003 - coordonator al secretariatului Agendei Locale 21, proiect-pilot al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiect finalizat prin elaborarea Planului Local de Dezvoltare Durabilă al Municipiului Giurgiu.
- 2001şi în prezent - membru în Comisia Ecologică şi de Sănătate Giurgiu (România) - Ruse (Bulgaria).
- 2002-2003 – colaborator în cadrul proiectului “Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la legislaţia de mediu în domeniul gestionării deşeurilor menajere” finanţat de Uniunea Europeană prin REC Romania
-    2003 – coordonator al proiectului “Întărirea Capacităţii Cetăţenilor de a Influenţa şi Contribui la Dezvoltarea Comunităţii” realizat de Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale
-    2003 - 2004 - membru al Grupului Integrat de Acţiune în cadrul programului “Reforma Administraţiei Publice Locale prin Parteneriate Durabile” - GRASP, proiect USAID
-    2003 - 2004 - membru în Comitetul de Coordonare al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Giurgiu - proiect PHARE.
- 2003 - 2004 - membru în Comitetul de Coordonare al Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 3 sud Muntenia - proiect PHARE.
-    2003 - 2004 - membru al Grupului de Parteneriat Local pentru elaborarea Planului de Dezvoltare al Regiunii 3 sud Muntenia în perspectiva aderării României la UE - proiect cu asistenţă DFID - Marea Britanie.
-    2004 - 2005 – coordonator al proiectului “Dezvoltarea capacităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere între România şi Bulgaria”, proiect al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015.
-    2004 - 2005 – coordonator zonal al proiectului „Construirea capacităţilor pentru participarea efectivă a publicului la evaluarea transfrontalieră a impactului asupra mediului” realizat de Asociaţia Experţilor de Mediu din România şi Institutul pentru Modernizare Ecologică din Bulgaria, cu sprijinul financiar al Guvernului Canadei.
-    2004 - 2005 - coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Lumea minunată a peşterii Orlova Chuka” realizat de Prefectura Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO 2002/000-62304.30).
-    2004 - 2005 – coordonator pentru partea română în cadrul proiectului transfrontalier „Itinerarii turistice comune” realizat de Primăria Ruse (Bulgaria) (Proiect PHARE CBC BG-RO 2002/000-62304.23).
-    2005 – prezent – membru al Grupului Judeţean de Modernizare a Administraţiei Publice Locale.
-    2005 –2007 – membru în grupul consultativ pentru elaborarea strategiei „Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale” din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013.
-    2005-2006  participant la proiectul „Platforma de informare şi comunicare Donauhause. O reţea de oraşe dunărene”, Programul Interreg III B CADSES, proiect coordonat de Primăria Viena, TINA Viena şi ABC – Consulting.
-    2006 – partener în cadrul proiectului „Dialog şi cooperare transfrontalieră la Dunărea de Jos”, finanţat de Ministerul Mediului din Olanda şi cu asistenţa tehnică  Milieukontakt Oost-Europa.
-    2006-2007 – coordonator sectorial în cadrul Proiectului de cooperare transfrontalieră „EU şi UE. Club româno-bulgar la Giurgiu” (nr. proiect 2004/016-784.01.04-057)
-    2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Participarea publicului la dezvoltarea durabilă regională în România şi Bulgaria”, finanţat prin Programul Matra din Olanda.
-    2006-2008 – partener în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru implementarea Coridorului Verde al Dunării Inferioare. România-Bulgaria”, coordonat de Fondul Mondial pentru Natură (WWF) – Programul Dunăre-Carpaţi.
-    2006-2007 – membru al grupului de dezbatere pentru proiectul Programului Operaţional de Cooperare Teritorială Transfrontalieră România-Bulgaria pentru perioada 2077-2013.
-    2006-2007 – partener zonal în cadrul proiectului „Compuşii organici volatili în mediul înconjurător – caracterizare, identificare, informare şi conştientizarea publicului” finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE 2004 – Programul Societatea Civilă – compenenta 2 – Adoptarea şi implementarea aquis-ului comunitar.
-    2007 – expert regional pentru proiectul „Crearea unui centru virtual pentru dezvoltarea şi administrarea bogăţiilor şi resurselor naturale din regiunea de graniţă Ţenovo/Bulgaria-Comana/România” finanţat de Ministerul Dezvoltării din Bulgaria şi PHARE BG 2004/016-783.01.03.01.-17
-   2007 – partener la proiectul „Poduri peste Dunăre”, coordonat de       Clubul Societatea Deschisă din Ruse/Bulgaria şi finanţat de The German Marshall Fund prin The Balkan Trust for Democracy
-  2007 – prezent – membru în Comitetul Comun de Monitorizare al
Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria pe perioada 2007- 2013
- 2007- prezent – membru în Consiliul pentru Transparenţă Locală pentru implementarea Strategiei pentru transparenţă instituţională prin participare publică, program al Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei sprijinit de Ambasada Marei Britanii la Bucureşti
- 2007 – 2008 coordonator sectorial în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră “Clubul EU şi UE continuă la Giurgiu” (PHARE CBC 2005 017/535.01.03.02, valoare totală proiect 58900 EUR)
- 2007-2008- partener al Centrului Naţional de Dezvoltare Durabilă în procesul elaborării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, proiect al Guvernului României implementat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile în parteneriat cu Academia Română, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Asociaţia Română pentru Clubul de la Roma
-2007-2008-coordonator al proiectului „Tineri pentru păstrarea diversităţii naturale şi culturale”, desfăşurat în colaborare cu organizaţia Salva-Eco din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Tineret.
- 2008 – partener la proiectul “Educaţie şi conştientizare publică în vederea colectării separate a deşeurilor reciclabile”, implementat de Primăria municipiului Giurgiu cu sprijinul financiar al Fondului de Mediu (valoare proiect 40 395 RON)
- 2008 – expert în  proiectul ”Europa în dialog cu cetăţenii săi”(Active Citizenship Project 2007), realizat de Asociaţia Municipiilor din România în cadrul programului “Europa pentru cetăţeni” al Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene
- 2008-2010 expert în cadrul proiectului “Cele mai bune practici pentru implementarea obligaţiei privind folosirea energiei solare pentru producerea apei calde ” (Best Practice Implementation of Solar Thermal Obligation – ProSTO, proiect EIE/07/205/S12.466799 ), parteneriat între municipalităţi şi organizaţii din Italia, Spania, Portugalia, Germania, România, valoare totală proiect 1 200 000 EUR 
- 2008 - 2009 membru în grupul de lucru sectorial pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Giurgiu 2008 - 2013”
- 2008 şi în prezent – membru în Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Corelare al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia .
- 2008- 2009 - expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006 “Studiu privind fenomenele naturale distructive din judeţul Giurgiu: percepţia populaţiei şi soluţii alternative de preîntâmpinare a dezastrelor, în special a inundaţiilor din regiunea transfrontalieră Giurgiu - Ruse” (Nr. Proiect RO 2006/018-445.01.03.03), implementat de Consiliul Judeţean Giurgiu.
- 2008 – 2009 – expert în cadrul proiectului PHARE CBC RO – BG 2006  “Pentru un viitor împreună”(Nr. Proiect RO 2006/018-445.01.04.03), implementat de Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” din Giurgiu. Valoare proiect 52 825 EUR
- 2008- 2009 - partener local în cadrul proiectului “Mă informez, deci contez” derulat de Asociaţia Pro Democraţia – Club Bucureşti, finanţat de Comisia Europeană prin programul Youth in Action.
- 2009-2010 – partener în cadrul proiectului “Drumul apei – rute naturale şi culturale pentru un turism durabil (Coridorul verde în euroregiunea Dunărea Inferioară)” implementat de Universitatea Sf. Chiril şi Metodiu din Veliko Târnovo, Bulgaria, cu finanţarea Programului de Cooperare Transfrontalieră 2007 – 2013, Romania – Bulgaria. Valoare totală proiect 630344, din care 86308 pentru Noua Alianţă.  


  Granturi/contracte de cercetare

    -„Concepte, reprezentări, conţinut mental. Teme actuale în fundamentele ştiinţelor cognitive”, cod CNCSIS 231, membru în colectivul de cercetare.
    -„Universitatea Europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: fundamentele cultural-valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în universitatea de astăzi”, tema grantului 2 A – cod CNCSIS 872, membru în colectivul de cercetare.
    - „Centru de informare, consultanţă şi asistenţă juridică pentru cetăţeni şi instituţii”, proiect naţional desfăşurat în cadrul Programului PHARE pentru democraţie, nr. PDP 297, director de proiect.
         - “Teme ale complexităţii”, proiect de cercetare finanţat de Banca mondială, membru în colectivul de cercetare.
    - „Extinderea implementării Agendei Locale 21 în România”, proiect nr. 033238, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Marii Britanii şi Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională, director de proiect.
    -„Creşterea capacităţii cetăţenilor de a influenţa şi contribui la dezvoltarea comunităţii”, proiect finanţat de Banca  Mondială, contract nr. 73/2003, responsabil pentru domeniul Educaţie.
    -„Dezvoltarea capacităţii pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului prin întărirea cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria”, proiect nr. 38954, finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Capacity 2015, coordonator al activităţilor în România.
         - “Raţionalitate şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală”, proiect CNCSIS de cercetare exploratorie în cadrul programului PN II IDEI, cod proiect ID-951, membru în echipa de implementare.
         - “ Fundamente teoretice şi metodologice ale modelării dinamicii sistemelor complexe socio- economice”, grant CNCSIS de tip A, cod 1028, membru în colectivul de cercetare.

Echipa de cercetare
stoenescu
Constantin Stoenescu - Director de proiect
Curriculum Vitae
Blog de cercetare
parvu
Ilie Pârvu
Curriculum Vitae
brancoveanu
staicu
Laurenţiu Staicu
Curriculum Vitae
marin
bogdan boghitoi
Bogdan Boghiţoi
Curriculum Vitae
filosofie unibuc     Copyright Managementul cunoasterii 2009
Toate drepturile rezervate
Webmaster Lavinia Marin

Vizitatori unici:

visit counter for blogspot

.