EPISTEMOLOGIA ŞTIINŢEI
ŞI
MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII
Newsletter 1

 “Epistemologia științei și managementul cunoașterii”
Newsletter
Nr. 1/dd.12.2009

 

1.Lansare newsletter 
Centrului Pentru Studierea Raționalității și Credințelor al Facultății de Filosofie a Universității din București lansează newsletter-ul Proiectului de cercetare “Epistemologia științei și managementul cunoașterii”, proiect finanțat de CNCSIS prin Programul PN II Idei.
Având o apariție trimestrială, newsletter-ul va avea menirea de a ține la curent cu activitățile desfășurate în cadrul proiectului comunitatea academică, colaboratorii proiectului precum și orice persoană interesată. 
Daca doriți sa primiți pe viitor newsletter-ul proiectului,  va rugam accesați aceasta pagina.

2. Proiectul de cercetare “Epistemologia științei și managementul cunoașterii”
Una din noutățile teoretice ale ultimilor ani ai secolului XX este  apariția disciplinei managementului cunoașterii, interesată de administrarea, dezvoltarea și transferul cunoașterii între indivizii care interacționează în cadrul unei organizații.  Pe de altă parte, unul din fenomenele cele mai importante care s-a manifestat în filosofia științei din ultimele decenii l-a constituit o deplasare  a interesului către o examinare detaliata a felului in care se face efectiv știința. Această concentrare asupra elementelor de facto vizează aspecte care pornesc de la  metodele puse la lucru pentru dezvoltarea teoriilor științifice și care ajung la felul in care oamenii de știința raționează, colaborează  sau experimentează. O astfel de convergență a preocupărilor este motivul pentru care reflecția filosofică asupra științei se poate dovedi extrem de utilă pentru managementul cunoașterii, furnizând ultimei discipline un aparat teoretic și rezultate extrem de utile.
Din acest punct de vedere, proiectul  “Epistemologia științei și managementul cunoașterii” își propune:

 • precizarea relațiilor conceptuale dintre managementul cunoașterii și managementul strategic;
 • analiza conceptului de cunoaștere folosit în managementul cunoașterii;
 • reconstrucția și operaționalizarea conceptului de cunoaștere specific teoriilor manageriale din perspectiva filosofiei științei;
 • stabilirea  implicațiilor reconstrucției conceptului de cunoaștere pentru administrarea și dezvoltarea cunoașterii organizaționale;
 • punerea la dispoziția comunității manageriale și a comunității filosofice a unui cadru teoretic și operațional în vederea interacțiunii reciproce;
 • furnizarea de instrumente pentru eficientizarea managementului în societatea contemporană, bazată pe cunoaștere;
 • realizarea unor studii de caz privind utilizarea managementului cunoașterii în diferite tipuri de organizații, inclusiv a cunoașterii în cadru universitar.

Colectivul implicat în derularea proiectului este format din:

 • CONSTANTIN STOENESCU, conf. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București – director de proiect;
 • ILIE PÂRVU, prof. univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
 • ROMULUS BRÂNCOVEANU, prof.  univ. dr., Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti;
 • LAURENȚIU STAICU, conf. univ. dr. Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
 • LAVINIA MARIN, asist. cerc. drd., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București;
 • BOGDAN BOGHIȚOI, asist. cerc. dr., Facultatea de Filosofie,Universitatea din București.

Totodată proiectul își propune implicarea și a altor cercetători din facultate și de la nivel național precum și relaționarea cu manageri de proiect, organizații și instituții interesate de tematica cercetării .
Programul își propune valorificarea și diseminarea rezultatelor cercetării prin:

 • realizarea de studii privind concepțiile și reprezentările cunoașterii  ce vor fi publicate reviste cotate in baze de date internaționale, inclusiv ISI;
 • organizarea  unor mese rotunde cu participarea reprezentanților de organizații interesate;
 • dezvoltare masteratului Managementul cunoașterii și acreditarea acestuia pentru învățământul de zi și la distanță;
 • crearea unui site dedicat,  www.managementulcunoasterii.ro  ;
 • newsletter-ul proiectului.

 

Echipa de cercetare
stoenescu
Constantin Stoenescu - Director de proiect
Curriculum Vitae
Blog de cercetare
parvu
Ilie Pârvu
Curriculum Vitae
brancoveanu
staicu
Laurenţiu Staicu
Curriculum Vitae
marin
bogdan boghitoi
Bogdan Boghiţoi
Curriculum Vitae
filosofie unibuc     Copyright Managementul cunoasterii 2009
Toate drepturile rezervate
Webmaster Lavinia Marin

Vizitatori unici:

visit counter for blogspot

.