EPISTEMOLOGIA ŞTIINŢEI
ŞI
MANAGEMENTUL CUNOAŞTERII
Ultimele stiri
Simpozionul Managementul cunoașterii: probleme fundamentale, 11 și 12 iunie 2010, București, Facultatea de Filosofie. Simpozionul își va îndrepta atenția asupra problemelor întemeietoare ale managementului cunoașterii. El va încerca o evaluare ”la zi” a temelor fondatoare ale disciplinei și totodată să anticipeze noi perspective pentru de cercetarea fundamentală în acest domeniu. Lucrările propuse vor putea fi trimise în format electronic până în data de 15 mai 2010. Mai multe detalii
Managementul cunoasterii

Una din noutățile teoretice ale ultimilor ani ai secolului XX este apariția disciplinei managementului cunoașterii, interesată de administrarea, dezvoltarea si transferul cunoașterii între indivizii care interacționează în cadrul unei organizații. Pe de altă parte, unul din fenomenele cele mai importante care s-a manifestat în filosofia științei din ultimele decenii l-a constituit o deplasare a interesului către o examinare detaliata a felului in care se face efectiv știința. Această concentrare asupra elementelor de facto vizează aspecte care pornesc de la metodele puse la lucru pentru dezvoltarea teoriilor științifice și care ajung la felul in care oamenii de știința raționează, colaborează sau experimentează. O astfel de convergență a preocupărilor este motivul pentru care reflecția filosofică asupra științei se poate dovedi extrem de utilă pentru managementul cunoașterii, furnizând ultimei discipline un aparat teoretic și rezultate extrem de utile.

Proiectul de cercetare “Epistemologia științei si managementul cunoașterii” este derulat în cadrul  Centrului Pentru Studierea Raționalității și Credințelor al  Facultății de Filosofie, Universitatea din București. Proiectul este finantat de CNCSIS prin Programul PN II Idei.

Pe lângă implicarea persoanelor afiliate Facultății de Filosofie a Universității din București, proiectul își propune atragerea altor cercetători de la nivel național precum și relaționarea cu manageri de proiect, organizații si instituții interesate de tematica cercetării.

Obiective
  • precizarea relațiilor conceptuale dintre managementul cunoașterii și managementul strategic.
  • analiza conceptului de cunoaștere folosit în managementul cunoașterii.
  • reconstrucția și operaționalizarea conceptului de cunoaștere specific teoriilor manageriale din  perspectiva filosofiei științei.
  • stabilirea  implicațiilor reconstrucției conceptului de cunoaștere pentru administrarea și dezvoltarea cunoașterii organizaționale.
  • punerea la dispoziția comunității manageriale și a comunității filosofice a unui cadru teoretic și operațional în vederea interacțiunii reciproce.
  • furnizarea de instrumente pentru eficientizarea managementului în societatea contemporană, bazată pe cunoaștere.
  • realizarea unor studii de caz privind utilizarea managementului cunoașterii în diferite tipuri de organizații, inclusiv a cunoașterii în cadru universitar.
Echipa de cercetare
stoenescu
Constantin Stoenescu - Director de proiect
Curriculum Vitae
Blog de cercetare
parvu
Ilie Pârvu
Curriculum Vitae
brancoveanu
staicu
Laurenţiu Staicu
Curriculum Vitae
marin
bogdan boghitoi
Bogdan Boghiţoi
Curriculum Vitae
filosofie unibuc     Copyright Managementul cunoasterii 2009
Toate drepturile rezervate
Webmaster Lavinia Marin

Vizitatori unici:

visit counter for blogspot

.